0 GIỎ HÀNG
0 sản phẩm trong giỏ hàng!

Anh Shop

TUYỂN NHÂN VIÊN

01/04/2019 17:13:42

QUY CHẾ TUYỂN DỤNG VÀ CẤP BẬC QUẢN LÝ

ANHSHOP.VN

1. Lao động phổ thông(7h30--->11h30, 1h30--->17h30)

-Mô tả công việc: lắp ráp nội thất, xếp hàng, sản xuất VLXD, giao hàng, kiểm kho...

:-Lương thử việc và học việc :4.000.000/tháng ( trong vòng 3 tháng).

-Sau 3 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 3 ngày/ tháng) lên lương : 4.500.000/Tháng.

-Sau 6 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 3 ngày/ tháng) lên lương :5.000.000/Tháng.

--Sau 12 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 3 ngày/ tháng) lên lương :5.500.000/Tháng.

*** Sau khi hưởng mức lương cao nhất động phổ thông 5.500.000/Tháng. Có thể tham gia các khóa học quản lý chuyên nghiệp của anhshop.vn trở thành quản lý sẽ tăng lương theo quản lý.

1. Lao động Tài Xếp và nhân viên xem hàng(7h30--->11h30, 1h30--->17h30)

-Mô tả công việc: Tài xế, lắp ráp nội thất, xếp hàng, sản xuất VLXD, giao hàng,kiểm kho...

:-Lương thử việc và học việc :4.000.000/tháng ( trong vòng 1 tháng).

-Sau 1 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 3 ngày/ tháng) lên lương :4.500.000/Tháng.

-Sau 3 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 3 ngày/ tháng) lên lương :5.000.000/Tháng.

--Sau 6 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 3 ngày/ tháng) lên lương :5.500.000/Tháng.

-Sau 12 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 3 ngày/ tháng) lên lương :6.000.000/Tháng.

--Sau 12 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 3 ngày/ tháng) lên lương :6.500.000/Tháng.

*** Sau khi hưởng mức lương cao nhất động tài xế  6.500.000/Tháng. Có thể tham gia các khóa học quản lý chuyên nghiệp của anhshop.vn trở thành quản lý sẽ tăng lương theo quản lý.

 

1. Cửa hàng trưởng(quản lý chuyên nghiệp)(7h30--->11h30, 1h30--->17h30)

-Mô tả công việc:

+ Ăn mặt đúng tác phong,lên lịch làm việc nhân viên, chấm công làm và tăng ca.

+Quyết định giờ làm, chịu trách nhiệm về quản lý nhân viên(Lên lương, giảm lương, tuyển dụng

giờ giấc tăng ca, các dịch vụ thuê ngoài khi cần thiết, cân nhắc giá cạnh tranh.

+Xem hàng và định giá báo cáo lịch công việc lấy hàng và bố trí cửa hàng phù hợp.

+Biết sử dụng chuyên nghiệp các công cụ trên anhshop.vn.

+Tạo mối quan hệ bán hàng. có quyền cam kết về giá cho các đơn vị(có thỏa thuận và báo cáo được phê duyệt)

+Quản lý tài chính và nộp tiền có biên bản với giám đốc theo lịch công ty.

Lưu ý: Quản lý và nhân viên tuyệt đối không mua bán riêng, hay bất cứ giới thiệu hay thỏa thuận với khách hàng về các mặt hàng khác trong và ngoài công ty để hưởng lợi làm  ảnh hưởng quy tín công ty.

 -công việc phụ :Tài xế, lắp ráp nội thất, xếp hàng,giao hàng, kiểm kho...

:-Lương thử việc và học việc :6.500.000/tháng ( trong vòng 1 tháng).

-Sau 3 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 4 ngày/ tháng) lên lương :7.000.000/Tháng.

-Sau 3 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 4 ngày/ tháng) lên lương 7.5.00.000/Tháng.

--Sau 6 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 4 ngày/ tháng) lên lương :8.000.000/Tháng.

-Sau 12 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 4 ngày/ tháng) lên lương :8.500.000/Tháng.

--Sau 12 tháng có biểu hiện chuyên nghiệp(làm đúng giờ, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao, không nghỉ quá 4 ngày/ tháng) lên lương 9.000.000/Tháng.

Ngoài ra quản lý được công ty cân nhắc thưởng cao khi danh số năm trên 4 tỷ.

***các nhân viên và quản lý điều hưởng lương tháng 13 theo quy định.

                                                                            TP.Vũng tàu Ngày 28 tháng 09 năm 2017

Dịch vụ khác